بازی لیورپول - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 25)

لیورپول

0 2

اورتون

21:00 1399/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
6
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
2
10
خطا
10
2
آفساید
2
12
ضربه آزاد
11
15
موقعیت گل
9
72
٪ مالکیت توپ
28
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
0
4
خطا
2
2
آفساید
2
4
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
4
81
٪ مالکیت توپ
19
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی لیورپول و اورتون

انگلیس لیگ برتر

لیورپول

2
2

اورتون

15:00
1399/07/26
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

0
0

اورتون

22:30
1399/04/01
جام حذفی انگلیس FA Cup

اورتون

0
1

لیورپول

19:31
1398/10/15
انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
5

لیورپول

23:45
1398/09/13

اخبار بازی