بازی پرتغال - جمهوری ایرلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

پرتغال

2 1

جمهوری ایرلند

23:15 1400/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

اخبار بازی