بازی نروژ - هلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

نروژ

1 1

هلند

23:15 1400/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

ویدیوهای بازی نروژ و هلند

اخبار بازی