بازی پیکان - صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 16)

پیکان

2 0

صنعت نفت آبادان

15:00 1399/12/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

1
2

صنعت نفت آبادان

16:40
1399/08/27
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

پیکان

20:30
1399/05/20
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

2
3

صنعت نفت آبادان

16:15
1398/09/14
لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
1

پیکان

16:30
1397/12/26

اخبار بازی