بازی پیکان - ذوب آهن

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 18)

پیکان

1 0

ذوب آهن

16:00 1399/12/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و ذوب آهن

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

1
1

ذوب آهن

16:20
1399/09/06
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

4
1

ذوب آهن

20:45
1399/04/14
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
2

پیکان

16:45
1398/08/03
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
0

پیکان

18:00
1398/01/24

اخبار بازی