بازی ذوب آهن - صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 19)

ذوب آهن

1 0

صنعت نفت آبادان

17:30 1400/01/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

0
1

صنعت نفت آبادان

16:40
1399/09/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

ذوب آهن

16:00
1398/11/18
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
1

صنعت نفت آبادان

19:45
1398/06/29
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

2
1

صنعت نفت آبادان

17:00
1398/01/11

اخبار بازی