بازی منچستریونایتد - آاس رم

لیگ اروپا نیمه نهایی

منچستریونایتد

6 2

آاس رم

23:30 1400/02/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
4
خطا
7
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
2
63
٪ مالکیت توپ
37
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2
16
پرتاب دستی
12
6
کرنر
2
12
خطا
12
2
آفساید
1
17
ضربه آزاد
15
20
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
2
11
شوت داخل چارچوب
3
24
پرتاب دستی
21
3
کرنر
2
8
خطا
5
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
9
12
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی منچستریونایتد و آاس رم

لیگ اروپا نیمه نهایی

منچستریونایتد

2
3

آاس رم

23:30
1400/02/16
بین المللی دوستانه باشگاهی

آاس رم

2
3

منچستریونایتد

00:36
1393/05/04

ویدیوهای بازی منچستریونایتد و آاس رم

اخبار بازی