بازی آاس رم - منچستریونایتد

لیگ اروپا نیمه نهایی

آاس رم

3 2

منچستریونایتد

23:30 1400/02/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
8
2
آفساید
1
13
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
7
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
4
7
کرنر
1
11
خطا
16
2
آفساید
4
27
ضربه آزاد
18
21
موقعیت گل
13
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
9
2
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
6
12
شوت داخل چارچوب
5
22
پرتاب دستی
9
5
کرنر
0
6
خطا
8
0
آفساید
3
14
ضربه آزاد
9
12
موقعیت گل
6
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی آاس رم و منچستریونایتد

لیگ اروپا نیمه نهایی

آاس رم

2
6

منچستریونایتد

23:30
1400/02/09
بین المللی دوستانه باشگاهی

آاس رم

2
3

منچستریونایتد

00:36
1393/05/04

اخبار بازی