بازی لسترسیتی - تاتنهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 38)

لسترسیتی

2 4

تاتنهام

19:30 1400/03/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
7
خطا
1
0
آفساید
1
2
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
10
8
کرنر
7
9
خطا
8
3
آفساید
1
7
ضربه آزاد
11
10
موقعیت گل
11
47
٪ مالکیت توپ
53
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
4
26
پرتاب دستی
26
6
کرنر
4
2
خطا
7
3
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی لسترسیتی و تاتنهام

انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

2
0

تاتنهام

17:45
1399/09/30
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

0
3

تاتنهام

19:30
1399/04/29
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

1
2

لسترسیتی

16:00
1398/06/30
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

1
3

تاتنهام

17:00
1397/11/21

ویدیوهای بازی لسترسیتی و تاتنهام

اخبار بازی