بازی گرانادا - رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 36)

گرانادا

1 4

رئال‌مادرید

00:30 1400/02/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
4
خطا
3
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
2
موقعیت گل
10
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
4
2
کرنر
3
15
خطا
9
1
آفساید
1
16
ضربه آزاد
18
10
موقعیت گل
16
35
٪ مالکیت توپ
65
3
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
7
16
پرتاب دستی
11
2
کرنر
0
11
خطا
6
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
14
8
موقعیت گل
6
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی گرانادا و رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا

گرانادا

0
2

رئال‌مادرید

22:15
1399/10/03
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

2
1

گرانادا

00:30
1399/04/24
اسپانیا لالیگا

گرانادا

2
4

رئال‌مادرید

17:30
1398/07/13
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

4
0

گرانادا

23:15
1396/02/16

اخبار بازی