بازی پیکان - فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 28)

پیکان

1 1

فولاد

21:15 1400/04/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

0
0

فولاد

17:10
1399/11/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

2
1

پیکان

15:30
1398/11/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

0
0

فولاد

18:30
1398/07/04
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

1
1

فولاد

19:15
1398/02/12

اخبار بازی