بازی پاری سن ژرمن - لیون

فرانسه لیگ یک (هفته 6)

پاری سن ژرمن

2 1

لیون

23:15 1400/06/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و لیون

فرانسه لیگ یک

پاری سن ژرمن

1
1

لیون

23:15
1400/10/19
فرانسه لیگ یک

پاری سن ژرمن

4
2

لیون

23:30
1400/01/01
فرانسه لیگ یک

لیون

1
0

پاری سن ژرمن

23:30
1399/09/23
لیگ کاپ فرانسه لیگ کاپ

لیون

0
0

پاری سن ژرمن

23:40
1399/05/10

اخبار بازی