حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی ایران 90-91

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
2
1390/08/03 18:00
مس رفسنجان
1
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
2
1390/08/04 15:00
گسترش فولاد
1
مشاهده جزئیات
مهر کرج
3
1390/08/04 15:00
راه‌آهن
1
مشاهده جزئیات
استقلال
5
1390/08/04 18:00
شیرین‌فراز‌
1
مشاهده جزئیات
فولاد
1
1390/08/03 16:00
سپاهان
0
مشاهده جزئیات
صنعت نفت آبادان
3
1390/08/04 16:55
گهر دورود
1
مشاهده جزئیات
سایپا
0
1390/08/03 15:00
سیاه جامگان م
1
مشاهده جزئیات
شهرداری یاسوج
4
1390/08/03 14:25
تراکتور
3
مشاهده جزئیات
فجر سپاسی
1
1390/08/03 15:00
اتکا گرگان
0
مس کرمان
1390/08/03 15:00
استقلال خوزستان
مشاهده جزئیات
صبای قم
2
1390/08/04 15:00
پیام مخابرات
1
مشاهده جزئیات
شهرداری اراک
0
1390/08/04 15:00
مس سرچشمه رفسنجان
1
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
6
1390/08/03 15:00
نفت تهران
5
مشاهده جزئیات
شهرداری تبریز
1
1390/08/04 15:00
ماشین‌سازی‌تبریز
2
مشاهده جزئیات
ابومسلم
3
1390/08/03 15:00
ملوان
2
مشاهده جزئیات
شاهین بوشهر
3
1390/08/03 15:00
نیروی زمینی
1
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
2
1390/09/06 14:30
پرسپولیس
3
مشاهده جزئیات
استقلال
1
1390/09/07 16:15
مهر کرج
0
مشاهده جزئیات
صنعت نفت آبادان
0
1390/09/07 14:30
فولاد
2
مشاهده جزئیات
سیاه جامگان م
1
1390/09/06 14:00
شهرداری یاسوج
2
مشاهده جزئیات
مس کرمان
3
1390/09/07 14:00
فجر سپاسی
0
مشاهده جزئیات
صبای قم
5
1390/09/06 14:00
مس سرچشمه رفسنجان
4
مشاهده جزئیات
ماشین‌سازی‌تبریز
1
1390/09/06 14:30
داماش گیلان
2
مشاهده جزئیات
ابومسلم
0
1390/09/07 14:00
شاهین بوشهر
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
0
1390/09/18 16:15
استقلال
3
مشاهده جزئیات
شهرداری یاسوج
5
1390/09/24 14:30
فولاد
3
مشاهده جزئیات
صبای قم
4
1390/09/28 14:30
مس کرمان
6
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
1
1390/09/24 14:30
شاهین بوشهر
2
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
استقلال
1
1390/10/09 16:30
شهرداری یاسوج
0
مشاهده جزئیات
شاهین بوشهر
2
1390/10/09 14:30
مس کرمان
0
فینال
مشاهده جزئیات
استقلال
4
1390/12/25 15:00
شاهین بوشهر
1