بازی نساجی مازندران و مس رفسنجان - هفته 26 - 19 اردیبهشت 1401

19 اردیبهشت 1401 - 19:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

25 '
yellow-card
حامد شیری
60 '
subtitute-out
کریم اسلامی صابر حردانی
60 '
subtitute-out
امیرمهدی جان ملکی محمدمهدی نظری
60 '
subtitute-out
مسعود شجاعی رضا جعفری
62 '
yellow-card
حسن نجفی
68 '
subtitute-out
امید لطیفی فراز امامعلی
76 '
subtitute-out
احسان قهاری مرتضی منصوری
83 '
goal
امید لطیفی پاس گل مهدی حسینی
85 '
subtitute-out
حسین پورامینی مهدی حسینی
85 '
subtitute-out
مجید نصیری فرشاد محمدی مهر
94 '
goal
مهرداد رضایی