بازی آاس رم و ناپولی - هفته 11 - 1401/08/01

آخرین بازی های آاس رم

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/04/25
2 - 0
پورتیموننز

آخرین بازی های ناپولی

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/04/26
پروجا
1 - 4