بازی فولاد و آلومینیوم اراک - هفته 30 - 28 اردیبهشت 1402

28 اردیبهشت 1402 - 18:00 نتیجه نهایی
لیگ لیگ برتر ایران ‎1401-1402 - هفته : 30 استادیوم استادیوم فولادآرنا داور مرتضی منصوریان

اتفاقات بازی

17 '
yellow-card
مصطفی احمدی
27 '
yellow-card
مجتبی نجاریان
45+4 '
yellow-card
وحید محمدزاده
51 '
سعید واسعی پاس گل سعید آقایی
60 '
محمدامین حزباوی
61 '
subtitute-out
امیر نوری علیرضا نقی زاده
62 '
yellow-card
ساسان انصاری
63 '
subtitute-out
هانسل زاپاتا محمد مسلمی پور
64 '
subtitute-out
محمد آبشک روبرتو تورس
64 '
subtitute-out
مهدی شیری مجتبی نجاریان
69 '
penalty گل پنالتی
محمدرضا آزادی
78 '
رضا جبیره
80 '
subtitute-out
وحید حیدریه احسان پهلوان
80 '
subtitute-out
ابراهیم سلجوقی سعید آقایی
80 '
subtitute-out
ابراهیم سلجوقی سعید آقایی
82 '
subtitute-out
حسین مددی احسان حسینی
82 '
subtitute-out
محمد رضا فلاحیان محمدرضا آزادی

اخبار و ویدیوها