بازی واتفورد - لیورپول

انگلیس لیگ برتر (هفته 8)

واتفورد

0 5

لیورپول

15:00 1400/07/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی واتفورد و لیورپول

انگلیس لیگ برتر

لیورپول

0
3

واتفورد

21:00
1398/12/10
انگلیس لیگ برتر

واتفورد

0
2

لیورپول

16:00
1398/09/23
انگلیس لیگ برتر

واتفورد

0
5

لیورپول

23:30
1397/12/08
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

3
0

واتفورد

18:30
1397/09/03

اخبار بازی