بازی منچسترسیتی - برنلی

انگلیس لیگ برتر (هفته 8)

منچسترسیتی

2 0

برنلی

17:30 1400/07/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی منچسترسیتی و برنلی

انگلیس لیگ برتر

منچسترسیتی

2
0

برنلی

21:30
1399/11/15
انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
5

منچسترسیتی

18:30
1399/09/08
جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

منچسترسیتی

3
0

برنلی

21:30
1399/07/09
انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
5

منچسترسیتی

23:30
1399/04/02

اخبار بازی