بازی آرژانتین - برزیل

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 14)

آرژانتین

0 0

برزیل

03:00 1400/08/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آرژانتین و برزیل

کوپا آمريکا فینال

برزیل

0
1

آرژانتین

04:30
1400/04/20
دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

1
0

برزیل

20:30
1398/08/24
کوپا آمريکا نیمه نهایی

آرژانتین

0
2

برزیل

05:00
1398/04/12
دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

0
1

برزیل

21:30
1397/07/24

اخبار بازی