حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کلمبیا - شیلی

کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

کلمبیا

0(4) (5)0

شیلی

03:30 1398/04/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2
کرنر
4
9
خطا
8
0
آفساید
2
4
موقعیت گل
4
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
6
19
خطا
21
2
آفساید
3
6
موقعیت گل
10
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
2
0
کرنر
2
10
خطا
13
2
آفساید
1
2
موقعیت گل
6
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
0
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
0
موقعیت گل
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی کلمبیا و شیلی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

شیلی

0
0

کلمبیا

00:00
1395/08/21
کوپا آمریکا نیمه نهایی

شیلی

2
0

کلمبیا

04:30
1395/04/03
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

1
1

شیلی

03:00
1394/08/22
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

کلمبیا

1
1

شیلی

03:00
1394/08/22

اخبار بازی