بازی فجر سپاسی - فولاد

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

فجر سپاسی

2(3) (2)2

فولاد

15:00 1398/07/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی فجر سپاسی و فولاد

لیگ برتر جام خليج فارس

فولاد

0
0

فجر سپاسی

15:00
1392/09/14
لیگ برتر جام خليج فارس

فجر سپاسی

0
1

فولاد

22:00
1392/05/11
لیگ برتر جام خليج فارس

فولاد

1
1

فجر سپاسی

16:00
1391/12/25
لیگ برتر جام خليج فارس

فجر سپاسی

1
2

فولاد

18:00
1391/08/05

ویدیوهای بازی فجر سپاسی و فولاد

اخبار بازی