بازی سویا - چلسی

لیگ قهرمانان اروپا گروه E (هفته 1)

سویا

0 4

چلسی

23:30 1399/09/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
5
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
7
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
10
3
کرنر
7
10
خطا
15
1
آفساید
1
16
ضربه آزاد
10
16
موقعیت گل
15
55
٪ مالکیت توپ
45
4
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
3
9
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
7
21
پرتاب دستی
20
3
کرنر
4
5
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی سویا و چلسی

لیگ قهرمانان اروپا گروه E

سویا

0
0

چلسی

22:30
1399/07/29

اخبار بازی