بازی بولیوی - آرژانتین

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 2)

بولیوی

1 2

آرژانتین

23:30 1399/07/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
8
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
7
3
کرنر
7
15
خطا
11
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
16
10
موقعیت گل
16
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
7
شوت خارج از چارچوب
9
3
شوت داخل چارچوب
3
23
پرتاب دستی
22
1
کرنر
3
7
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
10
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی بولیوی و آرژانتین

کوپا آمريکا گروه A

آرژانتین

4
1

بولیوی

04:30
1400/04/08
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

آرژانتین

0
2

بولیوی

00:30
1396/01/09
کوپا آمریکا گروه D

بولیوی

0
3

آرژانتین

06:30
1395/03/26
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

بولیوی

0
2

آرژانتین

04:00
1395/01/11

اخبار بازی