بازی صنعت نفت آبادان - ذوب آهن

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 4)

صنعت نفت آبادان

1 0

ذوب آهن

16:40 1399/09/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و ذوب آهن

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

ذوب آهن

17:30
1400/01/14
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

ذوب آهن

16:00
1398/11/18
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
1

صنعت نفت آبادان

19:45
1398/06/29
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

2
1

صنعت نفت آبادان

17:00
1398/01/11

اخبار بازی