بازی تراکتور - فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 5)

تراکتور

0 0

فولاد

15:00 1399/09/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
1

فولاد

20:45
1399/05/30
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

0
1

تراکتور

15:30
1398/09/22
لیگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

2
2

فولاد

21:30
1398/02/26
لیگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

2
1

تراکتور

15:00
1397/09/23

اخبار بازی