بازی ماشین‌سازی‌تبریز - تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 6)

ماشین‌سازی‌تبریز

0 1

تراکتور

15:00 1399/09/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ماشین‌سازی‌تبریز و تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

1
2

تراکتور

20:45
1399/05/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
2

ماشین‌سازی‌تبریز

15:15
1398/09/18
لیگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

2
0

ماشین‌سازی‌تبریز

15:00
1397/12/16
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

1
2

تراکتور

18:00
1397/06/08

اخبار بازی