بازی سایپا - تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 15)

سایپا

1 2

تراکتور

15:00 1399/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سایپا و تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

1
3

تراکتور

15:00
1398/11/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
0

سایپا

16:15
1398/07/03
لیگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
0

سایپا

16:00
1397/12/05
لیگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
1

تراکتور

19:45
1397/05/26

اخبار بازی