بازی پرسپولیس - اولسان هیوندای

لیگ قهرمانان آسیا فینال

پرسپولیس

1 2

اولسان هیوندای

15:30 1399/09/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
9
خطا
5
0
آفساید
0
2
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
8
کرنر
1
10
خطا
20
2
آفساید
0
9
موقعیت گل
12
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
5
5
کرنر
1
1
خطا
15
2
آفساید
0
7
موقعیت گل
4
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2

ویدیوهای بازی پرسپولیس و اولسان هیوندای

اخبار بازی