بازی برایتون - آرسنال

انگلیس لیگ برتر (هفته 16)

برایتون

0 1

آرسنال

21:30 1399/10/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
4
خطا
1
0
آفساید
0
1
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
1
45
٪ مالکیت توپ
55
0
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
4
11
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
11
13
موقعیت گل
11
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
2
7
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
10
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی برایتون و آرسنال

انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
2

برایتون

18:30
1399/03/31
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
1

آرسنال

23:45
1398/09/14
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

آرسنال

20:00
1398/02/15
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

برایتون

20:45
1397/10/05

ویدیوهای بازی برایتون و آرسنال

اخبار بازی