بازی اوئسکا - رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 22)

اوئسکا

1 2

رئال‌مادرید

18:45 1399/11/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
7
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
5
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
9
18
خطا
9
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
18
13
موقعیت گل
18
34
٪ مالکیت توپ
66
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
6
9
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
7
11
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
13
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی اوئسکا و رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا

اوئسکا

1
4

رئال‌مادرید

16:30
1399/08/10
اسپانیا لالیگا

اوئسکا

2
3

رئال‌مادرید

23:15
1398/01/11
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

1
0

اوئسکا

18:45
1397/09/18

اخبار بازی