بازی پرتغال - آذربایجان

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

پرتغال

1 0

آذربایجان

00:15 1400/01/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
0
2
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
17
موقعیت گل
0
74
٪ مالکیت توپ
26
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
6
10
کرنر
0
9
خطا
11
1
آفساید
2
13
ضربه آزاد
10
29
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
14
6
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
2
15
شوت داخل چارچوب
0
28
پرتاب دستی
16
4
کرنر
0
7
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
10
2
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
10
شوت داخل چارچوب
0
12
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی پرتغال و آذربایجان

مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه F

پرتغال

2
0

آذربایجان

21:30
1392/01/06
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه F

آذربایجان

0
3

پرتغال

22:45
1391/06/21

ویدیوهای بازی پرتغال و آذربایجان

اخبار بازی