بازی هلند - ترکیه

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

هلند

6 1

ترکیه

23:15 1400/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هلند و ترکیه

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

هلند

2
4

ترکیه

21:30
1400/01/04
یورو گروه A مقدماتی

هلند

0
3

ترکیه

20:30
1394/06/15
یورو گروه A مقدماتی

ترکیه

1
1

هلند

00:15
1394/01/09
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه D

هلند

2
0

ترکیه

21:30
1392/07/23

اخبار بازی