بازی منچستریونایتد - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 30)

منچستریونایتد

2 1

برایتون

23:00 1400/01/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
5
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
8
5
کرنر
6
14
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
15
15
موقعیت گل
5
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
3
17
پرتاب دستی
18
4
کرنر
1
9
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
10
12
موقعیت گل
0
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی منچستریونایتد و برایتون

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

منچستریونایتد

3
0

برایتون

22:15
1399/07/09
انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

3
2

برایتون

15:00
1399/07/05
انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

3
0

برایتون

23:45
1399/04/10
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
3

منچستریونایتد

17:30
1398/08/19

ویدیوهای بازی منچستریونایتد و برایتون

اخبار بازی