بازی سایپا - سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 19)

سایپا

0 1

سپاهان

16:30 1400/01/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سایپا و سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

1
1

سپاهان

16:20
1399/09/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

0
0

سایپا

21:00
1399/04/15
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
0

سپاهان

16:45
1398/08/03
لیگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

5
2

سایپا

19:00
1398/01/29

اخبار بازی