بازی تراکتور - ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 21)

تراکتور

2 0

ماشین‌سازی‌تبریز

19:00 1400/03/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
0

ماشین‌سازی‌تبریز

15:00
1399/09/23
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

1
2

تراکتور

20:45
1399/05/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
2

ماشین‌سازی‌تبریز

15:15
1398/09/18
لیگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

2
0

ماشین‌سازی‌تبریز

15:00
1397/12/16

اخبار بازی