بازی سایپا - فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 21)

سایپا

2 1

فولاد

19:40 1400/03/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سایپا و فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
3

فولاد

15:00
1399/09/22
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
0

فولاد

20:30
1399/05/20
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

0
0

سایپا

15:15
1398/09/13
لیگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

0
1

سایپا

16:00
1397/12/16

اخبار بازی