بازی الشرطه عراق - استقلال

لیگ قهرمانان آسیا گروه C (هفته 1)

الشرطه عراق

0 3

استقلال

00:45 1400/01/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
5
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
5
37
٪ مالکیت توپ
63
0
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
15
1
کرنر
6
9
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
11
36
٪ مالکیت توپ
64
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
6
11
پرتاب دستی
19
0
کرنر
2
4
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
1
موقعیت گل
6
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
4
6
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی الشرطه عراق و استقلال

لیگ قهرمانان آسیا گروه C

الشرطه عراق

0
1

استقلال

22:15
1400/02/10
لیگ قهرمانان آسیا گروه A

الشرطه عراق

1
1

استقلال

22:30
1399/06/30
لیگ قهرمانان آسیا گروه A

استقلال

1
1

الشرطه عراق

18:00
1398/11/21

اخبار بازی