بازی منچسترسیتی - پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی

منچسترسیتی

2 0

پاری سن ژرمن

23:30 1400/02/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
8
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
4
پرتاب دستی
6
3
کرنر
4
7
خطا
8
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
7
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0
4
پرتاب دستی
6
6
کرنر
6
15
خطا
12
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
15
13
موقعیت گل
14
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
9
3
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی منچسترسیتی و پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی

منچسترسیتی

2
1

پاری سن ژرمن

23:30
1400/02/08
لیگ قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی

پاری سن ژرمن

0
1

منچسترسیتی

23:15
1395/01/24
لیگ قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی

منچسترسیتی

2
2

پاری سن ژرمن

23:15
1395/01/18

اخبار بازی