بازی آلومینیوم اراک - تراکتور

جام حذفی ایران 1/8 نهایی

آلومینیوم اراک

2 0

تراکتور

18:00 1400/02/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آلومینیوم اراک و تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

3
1

آلومینیوم اراک

21:15
1400/04/29
ليگ برتر لیگ برتر ایران

آلومینیوم اراک

1
0

تراکتور

15:00
1399/11/11

اخبار بازی