بازی استون ویلا - چلسی

انگلیس لیگ برتر (هفته 38)

استون ویلا

2 1

چلسی

19:30 1400/03/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
3
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
9
32
٪ مالکیت توپ
68
0
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
5
پرتاب دستی
14
2
کرنر
9
11
خطا
12
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
12
6
موقعیت گل
23
29
٪ مالکیت توپ
71
3
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
6
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
11
3
شوت داخل چارچوب
7
12
پرتاب دستی
27
1
کرنر
4
8
خطا
4
0
آفساید
2
5
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
14
26
٪ مالکیت توپ
74
3
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی استون ویلا و چلسی

انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

1
1

چلسی

21:00
1399/10/08
انگلیس لیگ برتر

چلسی

2
1

استون ویلا

19:45
1399/04/01
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

1
2

چلسی

23:00
1398/09/13
انگلیس لیگ برتر

چلسی

4
0

استون ویلا

16:15
1395/01/14

ویدیوهای بازی استون ویلا و چلسی

اخبار بازی