بازی لوانته - بارسلونا

اسپانیا لالیگا (هفته 36)

لوانته

3 3

بارسلونا

00:30 1400/02/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
7
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
11
39
٪ مالکیت توپ
61
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
4
9
پرتاب دستی
2
8
کرنر
6
12
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
18
16
موقعیت گل
17
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
8
6
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
9
3
کرنر
3
5
خطا
2
1
آفساید
1
3
ضربه آزاد
9
13
موقعیت گل
6
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1
2
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی لوانته و بارسلونا

اسپانیا لالیگا

لوانته

0
1

بارسلونا

23:30
1399/09/23
اسپانیا لالیگا

لوانته

1
2

بارسلونا

23:30
1398/11/13
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

1
3

لوانته

18:30
1398/08/11
اسپانیا لالیگا

لوانته

0
1

بارسلونا

23:15
1398/02/07

اخبار بازی