بازی پورتو - فارنسی

پرتغال پریمیر لیگ (هفته 1)

پورتو

5 1

فارنسی

23:45 1400/02/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
10
خطا
7
0
آفساید
3
8
موقعیت گل
1
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
1
18
خطا
12
1
آفساید
5
13
موقعیت گل
6
63
٪ مالکیت توپ
37
4
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
1
8
خطا
5
1
آفساید
2
5
موقعیت گل
5
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی پورتو و فارنسی

پرتغال پریمیر لیگ

پورتو

1
0

فارنسی

23:45
1399/11/06

اخبار بازی