بازی ذوب آهن - سایپا

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 26)

ذوب آهن

1 1

سایپا

19:40 1400/04/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و سایپا

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
2

سایپا

15:00
1399/10/26
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
3

سایپا

15:15
1398/09/29
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

3
2

ذوب آهن

20:15
1398/05/31
لیگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

2
0

ذوب آهن

17:00
1398/02/10

اخبار بازی