بازی ایران - سوریه

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

ایران

1 0

سوریه

20:30 1400/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ایران و سوریه

دوستانه ملی بین المللی

سوریه

0
3

ایران

17:30
1400/01/10
دوستانه ملی بین المللی

سوریه

0
5

ایران

19:45
1398/03/16
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A

سوریه

2
2

ایران

19:30
1396/06/14
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A

ایران

0
0

سوریه

15:30
1395/08/25

اخبار بازی