بازی منچستریونایتد - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 4)

منچستریونایتد

4 1

نیوکسل

18:30 1400/06/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی منچستریونایتد و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

1
3

منچستریونایتد

22:30
1399/12/03
انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

4
1

نیوکسل

22:30
1399/07/26
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

1
4

منچستریونایتد

21:00
1398/10/05
انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

0
1

نیوکسل

19:00
1398/07/14

اخبار بازی