بازی برنلی - آرسنال

انگلیس لیگ برتر (هفته 5)

برنلی

0 1

آرسنال

18:30 1400/06/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی برنلی و آرسنال

انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

برنلی

16:00
1399/12/16
انگلیس لیگ برتر

برنلی

1
0

آرسنال

22:45
1399/09/23
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

0
0

برنلی

17:30
1398/11/13
انگلیس لیگ برتر

برنلی

1
2

آرسنال

16:00
1398/05/26

اخبار بازی