بازی پیکان و سپاهان - هفته 26 - 19 اردیبهشت 1401

19 اردیبهشت 1401 - 19:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

61 '
subtitute-out
مجتبی حق دوست پیمان رنجبری
61 '
subtitute-out
ابراهیم صالحی محمدحسین فلاح
68 '
yellow-card
مسعود ریگی
70 '
goal
محمدرضا حسینی
77 '
subtitute-out
تیتو اوکلو محمد قاسمی نژاد
77 '
subtitute-out
علی رمضانی
77 '
subtitute-out
یاسین سلمانی سجاد شهباززاده
80 '
subtitute-out
آریا یوسفی محمدرضا حسینی

اخبار و ویدیوها