آخرین بازی های آث میلان

دوستانه
1401/05/15
ویچنزا
1 - 6
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
ولفسبرگر
0 - 5
دوستانه
1401/05/01
زالیگرزگ
3 - 2
دوستانه

آخرین بازی های اینتر

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/04/21
لوگانو
1 - 4