بازی آث میلان و ناپولی - هفته 7 - 1401/06/27

آخرین بازی های آث میلان

دوستانه
1401/05/15
ویچنزا
1 - 6
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
ولفسبرگر
0 - 5
دوستانه
1401/05/01
زالیگرزگ
3 - 2

آخرین بازی های ناپولی

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/04/26
پروجا
1 - 4