بازی تراکتور و صنعت نفت آبادان - هفته 6 - 19 شهریور 1401

19 شهریور 1401 - 17:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

35 '
yellow-card
محمد قنبری
35 '
subtitute-out
یوسف وکیا حسین ساکی
56 '
yellow-card
احسان مرادیان
61 '
yellow-card
میرهادی میرجوان
71 '
subtitute-out
فاخر تهامی امیرحسین فرهادی
72 '
subtitute-out
احمد شریعت زاده میرهادی میرجوان
82 '
subtitute-out
صفا هادی محمد عباس زاده
82 '
subtitute-out
محمد قنبری کاوه رضایی
90+4 '
subtitute-out
فردین یوسفی مهدی ممی زاده
90+4 '
goal
رضا اسدی پاس گل ریکاردو آلوز

اخبار و ویدیوها